Gebruik van compensatoren

Gebruik van compensatoren

MÜPRO planningssoftware helpt u bij de installatie

De compensatie van lengteveranderingen bij leidingen vindt in de regel plaats door natuurlijke uitzettingscompensatoren zoals L- of U-bochten. In sommige gevallen is echter het gebruik van deze uitzettingsbochten niet mogelijk. Krappe ruimtelijke omstandigheden zijn een belangrijke reden voor het gebruik van een compensator om daarmee veranderingen in de lengte op te vangen. 

De meest gebruikelijke vorm: Axiale compensator

De compensator vangt de lengteverandering in zijn geheel op en vormt het gedeelte waarin de uitrekking of samendrukking van de leiding plaatsvindt. De axiale compensator, die het vaakst wordt gebruikt, vangt deze bewegingen van de leiding in de lengte van de as op. 
 
Een leidingtraject dat een axiale compensator bevat, is altijd een recht traject, buigingen of richtingsveranderingen komen niet voor. Aan de uiteinden zorgen ankerpunten steeds voor een veilige en stabiele bevestiging van dit compensatortraject. Daartussen bevinden zich de expansiepunten, de compensator zelf en voor en achter de compensator de zogenaamde geleidingslagers. Deze laatste zijn speciale lagers die alleen in de asrichting bewegingen opvangen, zodat de leiding zijn richting houdt en niet losbreekt. In hoeverre de geleidingslagers van de compensator verwijderd moeten zijn, volgt uit berekeningen. 
 
Met behulp hiervan kunnen ook de ankerkrachten worden bepaald die door het samendrukken of uitrekken van de leiding en door de inwendige druk van de leiding ontstaan. In een leiding met een diameter van 200/300 millimeter kunnen zich met een proefdruk van vijf tot zes bar enkele tonnen aan kracht ontwikkelen. 

Voorafgaande aan de installatie: Ankerkrachten berekenen

De basis voor een correcte installatie van een compensator vormt de berekening van alle componenten. In het ankerberekeningsprogramma van de MÜPRO planningssoftware, die gratis te downloaden is, zijn technische gegevens voor meer dan 5000 verschillende compensatormodellen van vijf bekende fabrikanten opgeslagen. Zo kunnen gemakkelijk de zich vormende ankerkrachten voor axiale compensatoren in horizontaal gelegde leidingen worden berekend. Zijn alle waarden correct ingevuld, dan maakt de software een document aan dat met alle tekeningen en technische specificaties van het geplande leidingsysteem kan worden afgedrukt. Een voorbeeld ziet u in de onderstaande fotogalerij.

Verdere soorten compensatoren

Ook in andere richtingen kunnen er leidingbewegingen plaatsvinden. Dan wordt er een laterale compensator gebruikt wanneer de leidingbeweging niet alleen in axiale richting, maar ook zijwaarts optreedt. Dit is het geval wanneer het zich zetten van een bouwwerk moet worden gecompenseerd, een leiding door verschillende delen van het gebouw is aangelegd, er oneffenheden in de vloer voorkomen of wanneer de assen van de leiding niet goed zijn uitgelijnd. Een hoek- of scharniercompensator absorbeert hoekbewegingen. Deze kan de bewegingen van de leiding, vooral in grote leidingsystemen en onder hoge druk, bijvoorbeeld bij hoogbouw, beter absorberen en voorkomt hoge drukreactiekrachten.
 
Onze technische afdeling ondersteunt u te allen tijde graag bij het ontwerp van leidingsystemen met compensator.

Meer tips en hints voor de installatie van leidingsystemen vindt u hier.