Glijbevestiging: glijsleeën 1,75 kN in kruisverband

Voor een betrouwbare bevestiging van leidingen zijn stevige, juist geplaatste vastpunten en glijbevestigingen doorslaggevend. De MÜPRO-glijslee 1,75 kN biedt als glijbevestiging voor leidinginstallaties heel veel flexibiliteit en is tevens zeer stabiel.
 
Der toepassingsvideo laat zien hoe door de montage van twee glijsleeën 1,75 kN in kruisverband een flexibele leidingbeweging plaatsvindt in axiale en radiale richting van de leiding: Er wordt vanwege het medium dat door de leidingen stroomt en de temperatuur daarvan, dankzij de installatie van glijbevestigingen, op adequate wijze rekening gehouden met lengteveranderingen van de leidingen, en spanningen die zich daarbij voordoen worden gecompenseerd. Dure gevolgschades door knikken of torderen van de leidingen kunnen zo worden voorkomen.