Checklist geluidsdemping: 10 basisprincipes om storende geluiden te voorkomen

Checklist geluidsdemping: 10 basisprincipes om storende geluiden te voorkomen

Storende geluiden afkomstig van het sanitair, een ingeschakelde airco...storende geluiden kunnen op veel plekken in een gebouw ontstaan. Woon- en slaapkamers, kinderkamers, werkruimtes, kantoren, klaslokalen...het zijn stuk voor stuk ruimtes die een goede geluidsdemping vergen. 

 
Geluidsdemping is het doeltreffendst wanneer deze direct tijdens de planningsfase exact afgestemd wordt op de onderstaande basisvoorwaarden. 
 
Om installaties geluidsarm te maken, moeten een aantal grondregels al vanaf de planning worden nageleefd.
  • Bouwtekeningen akoestisch doordacht uittekenen en leidingen, sanitaire elementen en aggregaten niet bevestigen tegen scheidingswanden met woonruimtes.
  • Starre en of vastpunten verbindingen aan muren, plafond en vloer enkel met geluidsontkoppelende elementen bevestigen.
  • Geluidsarme armaturen gebruiken: in overeenstemming met geluidsklasse I (DIN 52218).
  • Nominale diameters van leidingen correct dimensioneren om te hoge doorstroomsnelheden te voorkomen.
  • Bij hoge leidingdruk (> 5 bar) helpt de inbouw van reduceerventielen.
  • Afvoerleidingen correct dimensioneren en beluchten, om borrelgeluiden te voorkomen.
  • Bovendien afvoerleidingen nooit vrij installeren op geluidsgevoelige plaatsen.
  • Schachten bekleden met minerale wol (van minstens 30 mm dikte) en installatieschachten voegloos afdichten.
  • Bij afvoerleidingen bochten van 90° vermijden en buisklemmen - bij voorkeur - niet in impactzones installeren.
  • Ventilatieapparatuur, pompen, airco-installaties enz. altijd geluidsontkoppeld bevestigen.

 
Enkel een goede planning en het gebruik van professionele, gekeurde oplossingen voor geluidsdemping behoeden tegen latere problemen en klachten. Want later 'bijsturen' leidt naast vaak ontoereikende oplossingen ook tot buitensporige kosten.
 

Checklist voor download

Principes voor planning en uitvoering

Download nu uw persoonlijk exemplaar van de checklist voor geluidsdemping.