Solliciteren bij MÜPRO

Solliciteren bij MÜPRO

Wordt deel van een bedrijf met traditie en toekomst. Solliciteer bij ons! Hier vindt u enige tips en aanwijzingen voor uw sollicitatie bij MÜPRO.

Het sollicitatieproces bij MÜPRO

Dien uw sollicitatie documenten in via ons online sollicitanten platform of per e-mail. De digitale weg maakt het mogelijk, uw sollicitatie sneller te kunnen bewerken. Natuurlijk accepteren wij ook sollicitaties per post. Deze kunt u sturen aan Müpro Nederland B.V,
t.a.v. de personeelsafdeling, Postbus 3014, 6460 HA Kerkrade.

Alle binnenkomende sollicitaties worden zorgvuldig door onze personeelsafdeling in samenwerking met de betrokkenen afdeling gecontroleerd. Dit kan enige tijd in beslag nemen. Wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren over de status van uw sollicitatie.
Tip: Een korte, maar krachtige sollicitatiebrief met uitgebreid CV., spaart tijdrovende navraag van informatie of documenten en zorgt zodoende voor een sneller sollicitatieproces.

Een interview aan de telefoon kan de eerste stap voor persoonlijke contactopname zijn, waarbij wij u in het kort leren kennen en eventuele vragen bespreken. Wordt u door ons voor een persoonlijk gesprek uitgenodigd, gebeurt dit over het algemeen op ons kantoor te Kerkrade. Er nemen meestal telkens een vertegenwoordiger van de vak- en van de personeelsafdeling deel. U krijgt de gelegenheid, MÜPRO te leren kennen en wij maken ons een voorstelling van u als potentiële medewerker. Een tweede persoonlijk gesprek met deelname van de bedrijfsleiding vormt de basis voor de beslissing van de aanstelling. Afhankelijk van de positie kunnen kleinere tests (schriftelijk of ook als online test) het sollicitatieproces vervolledigen.

Uw sollicitatie documenten

Hoe meer relevante informatie wij over u als sollicitant hebben, des te beter. Een sollicitatie moet uit een begeleidende brief, CV en relevante kwalificatie bewijsstukken bestaan.

De begeleidende brief

De basis van een sollicitatie vormt een begeleidende brief met de volgende inhoud:
  • Functie, waarnaar u solliciteert: Vermeldt zowel in een e-mail of ook bij een sollicitatie per post in het onderwerp de betrekking uit de advertentie. Dit vergemakkelijkt ons de registratie en het doorsturen ervan.
  • Persoonlijke motivatie, redenen om te solliciteren: Het moet duidelijk zijn, waarom u zich voor de baan bij MÜPRO interesseert en waarom juist u de juiste persoon voor de vacante functie bent.
  • De vroegst mogelijke datum om te beginnen: Geeft u ons een opmerking over eventueel aanwezige opzegtermijnen, om daarmee eventueel rekening te kunnen houden in het proces.
  • Salarisvoorstelling: De opgave van uw salarisvoorstelling is voor ons noodzakelijk om de sollicitatie te bewerken. Geef ons uw verwachting met betrekking tot het bruto jaarsalaris aan. Wij controleren deze opgave uiteraard objectief conform uw kwalificatie en de vacature.

Uw CV

Bovendien hebben wij een uitgebreid CV nodig met volledige en correcte gegevens per maand (bijv. 01/2010 tot 03/2011) en de beroepsmatige stappen van uw leven, normaal gesproken vanaf de afsluiting van de schoolopleiding. Ook ouderschapsverlof, werkloosheid enz. zijn voor ons interessant en moeten in het CV worden vermeld – alleen zo krijgen wij een volledige algemene indruk.

Kwalificatiebewijsstukken

Door relevante bewijzen, zoals:
  • diploma's,
  • werkgevergetuigschriften
  • certificaten en kwalificaties
maakt u uw sollicitatie compleet. Stuurt u ons zo mogelijk één bestand met alle bijlagen van de sollicitatie als PDF- of word -document. Dit vergemakkelijkt de verwerking van uw sollicitatie.

Open sollicitatie

Sollicitaties van gemotiveerde en gekwalificeerde kandidaten zijn altijd welkom. Belangrijk bij open sollicitaties is, dat deze veelzeggend geformuleerd zijn. Geeft u in ieder geval aan, voor welke functies u zich in het bijzonder interesseert en waarom u voor deze functie geschikt bent. Is uw profiel voor ons interessant, hoewel wij u op dit moment geen passende baan kunnen aanbieden, contacteren wij u, om (vooropgesteld met uw toestemming) uw documenten in onze administratie op te nemen en komen er eventueel op een later tijdstip op terug. Dit kan in sommige gevallen zelfs ook vrij snel gaan.

Contactpersoon voor sollicitaties

Ons personeelsteam staat u bij vragen te allen tijde ter beschikking. Stuurt u hiervoor een e-mail aan rosita.meijers@muepro.nl of neem contact op met Rosita Meijers op werkdagen tussen 8:30 uur en 12:30 uur op telefoonnummer +31 (45) 5669101.